Warning: copy(/home3/obgyn/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/obgyn/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Pacient | OB GYN - OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

Pacient

Acte necesare la Internare

Conditii generale de internare

N

Cardul de sanatate

N

Bilet de internare de la medicul specialist/ medicul de familie

N

Cartea de Identitate

Conditii generale pentru acordarea consulatiilor in ambulatoriul de specialitate

N

Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate

N

Cardul de sanatate

N

Cartea de Identitate/ Certificatul de Nastere (pentru copii)

Drepturile Pacienţilor
1) Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 386/2004.
2) Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitatii.
3) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare.

Drepturile pacientului la informatia medicala
1) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
2) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
3) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
4) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic.
5) Pacientul are dreptul de a decide daca doreste sau nu sa fie informat în

cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta psihica.
6) Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate, in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o altă forma de comunicare.
7) Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat despre situatia sa medicala si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
8) Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului.
9) Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Dreptul pacientului privind interventia medicala
1) Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
2) Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a acestuia.
3) In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
4) In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
5) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
6) Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spitale si din doi medici pentru pacientii din ambulatoriul de specialitate.
7) Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
8) Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale ca subiect in invatamantul medical clinic si cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal, si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
9) Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
1) Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si dupa decesul acestuia.
2) Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
3) In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului este obligatorie.
4) Pacientul are acces la datele medicale personale.
5) Orice amestec in viata privata, familiala, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
6) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga ia selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sanatatii si se aduc la cunostinta publicului.
3) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat corespunzator.
4) Se excepteaza de la prevederile art.253 din Legea nr. 46/2003 cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
5) Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
6) Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
7) La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, va fi creat mediul de ingrijire si tratament cat mai aproape de cel familial.
8) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata Legale din cadrul unitatii respective.
9) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
10) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la vindecare.
11) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
12) Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.
13) Pacientul, pe perioada spitalizarii, se poate deplasa in cadrul sectiei unde este internat, exceptie facand situatiile in care perturba linistea celorlalti pacienti si in programul de vizita al medicilor.

Obligatiile pacientilor
1) Sa prezinte la internare Cartea de Identitate/Buletinul, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat;
2) Sa respecte programul spitalului;
3) Sa respecte ordinea interioara din spital, linistea si curatenia;
4) Sa nu fumeze in spital;
5) Sa respecte regulile de igiena personala si colective;
6) Sa manifeste grija fata de bunurile din dotarea spitalului, iar in cazul in care din vina sa a deteriorat aceste bunuri sa achite contravaloarea lor, in caz contrar se supune regulilor de drept civil;
7) Sa manifeste o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
8) Sa respecte intimitatea si confidentialitatea celorlalti pacienti;
9) Sa respecte cu stricteţe tratamentul si indicatiile medicului;
10) Sa respecte regimul alimentar indicat de medic;
11) Sa poarte echipament de spital si sa nu paraseasca incinta spitalului in acest echipament;
12) Sa respecte programul de vizita pentru a nu perturba activitatea medicala;
13) Sa nu produca zgomote care produc disconfort celorlalti pacienti;
14) Sa nu consume si sa nu introduca in spital bauturi alcoolice;
15) Sa respecte masurile de prevenire si combatere a bolilor cu transmitere;
16) Sa se conformeze indicatiilor medicale ale medicului curant si asistentei de salon.
17) Se interzice complet fumatul in Centrul de Diagnostic si Tratament OB-GYN avand in vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 – 500 lei. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat in unitate, de catre pacienti, apartinatori precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara.

Va multumim pentru intelegere si va dorim sedere placuta!